top of page
1 สมาคม PNG.png

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

เปิดอบรมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับชาติ

TTAT Coaching Course Level 2 ”

ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2566

ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

1. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส
TTAT Coaching Course Level 1
หรือ ITTF - PTT Coaching Course Level 1
2. เป็นผู้ที่สะดวกสามารถเดินทางมาเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการอบรมวันที่ 20 สิงหาคม 2566
รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 คนแรกเท่านั้น
ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คลิก
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมโดยการตรวจสอบผู้ที่ผ่านการอบรม
ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส TTAT Coaching Course Level 1
หรือ ITTF - PTT Coaching Course Level 1 เป็นอันดับแรก
2. ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 80% ของการอบรมทั้งหมดจะได้รับประกาศนียบัตร
จากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
bottom of page