top of page

หน้าแรก > ปฏิทิน

รายการแข่งขันประจำปี 2566

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

  • 27 - 30 / BUTTERFLY & SISB OPEN 2023 Week 1

สิงหาคม

  • 3 - 6 / BUTTERFLY & SISB OPEN 2023 Week 2

รายการแข่งขันประจำปี 2565

Link!!! ปฏิทินสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยประจำปี 2565

(ปฎิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

กันยายน 

 

ตุลาคม

พฤศจิกายน 

ธันวาคม

******************************************************************

bottom of page