องค์กร > นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกิตติมศักดิ์

ทำเนียบ

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกิตติมศักดิ์

S__21848074.jpg

พลเอกเต็ม หอมเศรษฐี

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528

นายธนา ไชยประสิทธิ์

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553

นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2563

นาวาเอก (พิเศษ) สมศักดิ์ ตรีธาร

แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2563

YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
M Electrolyte.png
SET.png