top of page
 หน้าแรก > ลงทะเบียนนักกีฬา

การลงทะเบียนเพื่อขอรหัสนักกีฬาและระบบรับสมัครแข่งขัน เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ระบบการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสนักกีฬา  /  รหัสผู้จัดการทีม

2. ระบบการรับสมัครแข่งขันรายการที่สมาคมฯเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้จัดการแข่งขันขันเอง  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสนักกีฬานั้นเมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะแจ้งรหัสนักกีฬาให้ทราบในทันที โดยรหัสนี้จะออกให้ครั้งเดียวไม่สามารถออกให้ซ้ำได้อีก 

2. สำหรับการสมัครแข่งขันนั้น ผู้ที่สมัครแข่งขันของแต่ละทีมหรือผู้จัดการทีม หรือท่านที่สมัครแข่งขันในนามตัวเองที่ไม่มีสังกัดนั้น จะต้องมี ID และ Password สำหรับการสมัครแข่งขันโดยเฉพาะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสนักกีฬา โดยสามารถลงทะเบียนขอรับ ID และ Password ได้จากระบบลงทะเบียนเช่นเดียวกัน 

3. นักกีฬาสามารถใช้รหัสเดิมในการสมัครแข่งขันได้ตามปกติ 

*หมายเหตุ : หากท่านพบปัญหาในส่วนไหนสามารถรายงานปัญหามาได้ที่ E-Mail : ttatregister@gmail.com

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรหัสนักกีฬาและการสมัครแข่งขันในระบบใหม่ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

 

 ดาวน์โหลด

ลงทะเบียน

สมัครแข่งขัน

bottom of page