top of page
1 สมาคม PNG_edited.png

การคัดเลือกนักกีฬาเยาวชน (เพิ่มเติม)

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน WTT YOUTH CONTENDER 2023

วันที่ 1 – 4 และ 8 – 9 กรกฎาคม 2566

ณ TTAT ACADEMY มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ให้นักกีฬาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนกรอกข้อมูล
ผ่านการสแกน QR Code ตามลิงก์ด้านบน
สำหรับนักกีฬาที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นนักกีฬา ITTF
ให้ดาวน์โหลดเอกสาร ตามลิงก์ด้านบนและแนบเอกสารพร้อมลงทะเบียนข้อมูลนักกีฬา
ยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566
สนามแข่งขัน
bottom of page