ผู้ฝึกสอนไทย > ทะเบียนรายชื่อผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับ 3

ทะเบียนรายชื่อผู้ฝึกสอนนานาชาติ ระดับ 3

ITTF COACHING COURSE LEVEL 3

Arsa Amornrattanasuchat   

อาสาฬห์ อมรรัตนสุชาติ

Korakij Sermkijseree  

กรกิจ เสริมกิจเสรี

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563