top of page

แคมป์ปิงปองพันธุ์จิ๋ว

วันที่ 20-21 กันยายน 2565

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตามที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

นักกีฬาจะมีการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันในวันที 20-21 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมแคมป์จะได้รับการสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ยกเว้นค่าสมัครการแข่งขัน Thailand Hopes And Kids Table Tennis Championships 2022 Circuit 2

2. ที่พักฟรีสำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2565 โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงรถรับส่งระหว่างแคมป์และสนามแข่งขัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี (ห้องพัก 3 คน)

3. ฟรีอาหาร 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน 2565 หรือจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

รายชื่อนักกีฬาและผู้ฝึกสอน (Click here)

 

นักกีฬาและผู้ฝึกสอนให้รายงานตัวที่สนามเทเบิลเทนนิส อาคารแบดมินตัน ชั้น 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ตั้งแต่เวลา 08.30-9.00 น.

สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

14 กันยายน 2565

bottom of page