top of page
1 สมาคม PNG_edited.png

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2565

ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สำคัญ
ผู้เข้ารับการอบรมต้องสแกนคิวอาร์โค็ด หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้

เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์การอบรม และแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมกับไซส์เสื้อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการอบรมให้วิทยากรรับทราบหรืออ่านโน๊ตในไลน์กลุ่มเพื่อรับทราบข้อมูล
S__60792843.jpg

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม
- เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส (ขั้นพื้นฐาน)

รับสมัครจำนวนไม่เกิน 30 คน (สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565

หมายเหตุ : การจัดอบรมในครั้งไม่มีการเก็บค่าสมัครจากผู้เข้ารับการอบรม

สมาคมฯ จะดูแลในส่วนของอาหารให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ซึ่งไม่มีที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

สถานที่จัดการอบรม
bottom of page