50631372627_75a9326e35_o.jpg

Thailand Master Table Tennis Championships 2021 Circuit 1

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564

ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ตำบลหนองผึ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

โปรแกรมการแข่งขัน
รูปภาพการแข่งขัน
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
หมดเขตสมัคร 17 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.
สนามแข่งขัน