top of page

วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2563

ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รูปภาพการแข่งขัน
หมดเขตสมัคร 17 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.
สนามแข่งขัน
bottom of page