top of page
news202103161702198.jpg

M Electrolyte Club Table Tennis Championships 2021

วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

รูปภาพการแข่งขัน
bottom of page