S__18137093.jpg

King Cup 2021

วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564

ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

โปรแกรมการแข่งขัน
รูปภาพการแข่งขัน
  • วันที่ 1    
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5
  • วันที่ 6
  • วันที่ 7
  • วันที่ 8
  • วันที่ 9
  • วันที่ 10
หมดเขตสมัคร วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 23.59 น.
สนามแข่งขัน