top of page
BURM5456_edited.jpg

JOOLA CUP 2021

วันที่ 2-3 มกราคม 2564

ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส Joola เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

โปรแกรมการแข่งขัน
รูปภาพการแข่งขัน
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
สมัครแข่งขันออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่สมัครแข่งขัน
หมดเขตสมัคร 18 ธันวาคม 2563
สนามแข่งขัน
bottom of page