top of page

แคมป์นักปิงปองพันธุ์จิ๋ว

New Microsoft Word Document_1.jpeg

ปิดรับสมัครเข้าร่วมแคมป์นักปิงปองพันธุ์จิ๋ว

หลังจากปิดรับสมัครจะประกาศรายชื่อและให้นักกีฬา

ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดการด้านบน โดยนักกีฬาที่ไม่ได้

ยืนยันสิทธิ์จะถือสละสิทธิ์โดยทันที

bottom of page