เอกสารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
กติกาเทเบิลเทนนิส
หลักเกณฑ์การคิดคะแนนสะสมและการจัดอันดับ
original-1493275541895_edited_edited_edi
แบบฟอร์มนักกีฬาสโมสร
ข้อบังคับ
สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
การเลื่อนรุ่นแข่งขัน
ประกาศการใช้ลูกเทเบิลเทนนิส

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563