top of page
BURM1889_edited.jpg

TTAT Coaching Course Level 2

วันที่ 10-15 ตุลาคม 2563

ณ JOOLA TRANING CENTER เซ็นทรัลบางนา ชั้น 7

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
1.ต้องผ่านการอบรม ITTF - PTT Level 1 มาแล้วเป็นอย่างน้อย 1 ปี
2.สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตรกำหนด
3.มีความพร้อมในการฝึกภาคปฏิบัติในทุกช่วงเวลาของการอบรม
**รับจำนวน 20 ท่านเท่านั้น**
หมายเหตุ หากมีผู้สมัครเกิน 20 ท่าน จะนำรายชื่อทั้งหมดมาพิจารณาตามความเหมาะสมและผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบการทานอาหารกลางวันด้วยตนเอง
AW-SET Logo_2018_EN.png
สนับสนุนโดย
รูปภาพการอบรม
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5
  • วันที่ 6
ปิดรับสมัครวันที่ 25 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อ วันที่ 26 กันยายน 2563
สถานที่อบรม
bottom of page