top of page
Picture1.png

CHIANGMAI PINGPONG FOR FUN

วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2565

ณ อาคารเอราวัณ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปภาพการแข่งขัน
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
หมดเขตสมัคร 30 กันยายน 2565 (เวลา 23.59 น.)
สนามแข่งขัน
bottom of page