1575210990711.jpg
"ผู้บริหารหัวใจนักกีฬา" 

#หลังเลิกเรียน เวลา 16.10 น.
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 บริเวณด้านหลังหอประชุมศรีอำนาจเจริญ ท่านผู้อำนวยการนิยม รักพรม ได้เชิญท่านรองผู้อำนวยการ ชาติโยธิน  ศรีวะรมย์  กลุ่มงานบริการและส่งเสริมจัดการศึกษา และนางสุรีพร  สุนทรักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มาดูบริเวณที่จะจัดสร้างห้องเรียนเทเบิลเทนนิส ร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับวางแผนการจัดสร้างห้องเรียนเทเบิลเทนนิสโรงเรียนอำนาจเจริญ 

ย้อนหลังความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิสภายในจังหวัดอำนาจเจริญ  กว่าจะถึงวันนี้ ด้วยกระผมเป็นคนอำนาจเจริญโดยกำเนิด  ตลอดเวลา 33 ปี เห็นการพัฒนาของปิงปองภายในจังหวัดอำนาจเจริญของเรา เปรียบได้กับทารกยังล้มลุก คลุกคลานอยู่  ยังไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ด้วยตนเอง  กระผมได้เห็นโอกาส
และคาดหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากท่านผู้อำนวยการนิยม รักพรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน  โดยจะจัดสร้างห้องเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเทเบิลเทนนิสได้อย่างมีคุณภาพ  ผมจึงมีความตั้งใจอยากจะผลักดัน ช่วยส่งเสริมให้กีฬาเทเบิลเทนนิสเล่นกันแพร่หลายเพิ่มขึ้นภายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลับมาช่วยฝึกและสร้างนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดอำนาจเจริญอย่างจริงอีกครั้งก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2567 ครับ 

จากความฝันที่กลายเป็นความจริง ตลอดเวลาเกือบ 33 ปีที่มาอยู่สอนโรงเรียนอำนาจเจริญ  มีสิ่งหนึ่งที่อยาก
ให้เกิดคือ "ห้องเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนอำนาจเจริญ" เพื่อใช้ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลสิ่งยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันนี้มีสิ่งที่น่ากลัวมากขึ้นคือเด็กๆ เสพติดมือถือ ติดเกมมากขึ้นเรื่อยๆ  มีอะไรที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นวางมือถือแล้วหันมาจับไม้ปิงปองแทน 

1608700995221.jpg
1608700999532.jpg

#เวลาต้องจดจำเป็นอย่างยิ่ง
#ประวัติศาสตร์ชาวฟ้าเหลือง
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 11.50 น. ท่านผู้อำนวยการนิยม  รักพรม ได้เดินทางมาดูสถานที่จะจัดสร้างเป็นห้องเรียนเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนอำนาจเจริญ ขอบพระคุณ ผอ. นิยม  รักพรม ที่ท่านผู้บริหารเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้มีสถานที่นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและให้การสนับสนุนสถานที่เรียนเพี่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

บุคคลอีกท่านหนึ่งที่มีความชื่นชอบในกีฬาเทเบิลเทนนิส  กระผมได้สัมผัส พูดคุย ถูกชักชวนและร่วมทำงานกับท่าน กระผมได้เห็นความพยายาม  ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความอดทนที่จะคอยผลักดันและช่วยพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสให้เกิดขึ้นในจังหวัดอำนาจเจริญคือ ผู้จัดการโตโยต้อำนาจเจริญคุณธีระพล จึงวิวัฒนาภรณ์และในอีกฐานะหนึ่งในตำแหน่งประธานชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัอำนาจเจริญทำให้ได้รู้จักกับคุณดอน มุดตางาม จากการชักชวนของคุณธีระพล เชิญคุณดอนมาให้ความรู้และช่วยฝึกปิงปองให้กับเยาวชนในอำนาจเจริญ ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ในความอดทนของคุณดอน ตลอดเวลา 10 ปี ที่ขับรถยนต์เดินทางมาจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความรู้แก่เยาวชนภายในจังหวัดอำนาจเจริญหลายรุ่น ผู้ที่ทุ่มเทให้แก่จังหวัดที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ในจังหวัดอำนาจเจริญ 

จากคำถามยังคาใจอยู่ว่า "ทำไมกีฬาเทเบิลเทนนิส ยังไม่เกิดขึ้นและแพร่หลาย ในจังหวัดอำนาจเจริญ"
มันเป็นเพราะอะไร  ผมลองคิดหาเหตุผลประกอบเหตุผลเหล่านี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองครับ
1. ยังไม่มีสถานที่ใช้สำหรับฝึกปิงปองโดยเฉพาะ สถานที่เดิมไม่เหมาะ ไม่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน เนื่องจากหอประชุมอเนกประสงค์ ให้บริการแก่ชุมชนภายใน ทั้งงานแต่งงาน จัดประชุมอบรมของหน่วยงานต่างๆ งานพิธีการต่างๆ งานจัดแข่งขันกีฬาจังหวัด  ถ้ามีงานแต่งงานมีการจัดโต๊ะเลี้ยงจีน เจ้าของโต๊ะจีน ก็นำเอาโต๊ะปิงปองปูนซีเมนต์ที่ชมรมเทเบิลเทนนิสนำมาบริจาคให้ มาวางจัดเตรียมอาหาร โต๊ะปิงปองพังชำรุดเป็นจำนวนมากจากการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ 
2. สถานฝึกซ้อมของชมรมฯอยู่ไกล ลึก เปลี่ยว นักเรียน ที่จะเข้าไปฝึกกับชมรมไม่สะดวก ผู้ปกครองไม่กล้าให้
บุตรหลานไปฝึกซ้อม
3.ฝึกเด็กอายุน้อยมีโอกาสพัฒนาได้มากแต่มีจำนวนน้อยเป้าหมายที่ชมรมฯ วางไว้ฝึกกับเด็กประถมศึกษาระดับ
ชั้น ป.3 - ป.6 ใน ร.ร.เทศบาลอำนาจเจริญ (วัดเทพมงคล) มีจำนวนน้อย ถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนอำนาจเจริญ จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 620 คน ผลผลิตที่ได้ปีละหกร้อยกว่าคน
4. ครูขาดทักษะและจิตวิทยาในการสอนนักเรียน ทำให้นักเรียนเบื่อ มีทัศนคติที่ไม่ดี ไม่ชอบและไม่อยากมาฝึกเทเบิลเทนนิสด้วย 

ผมได้มีการพูดคุยกับเด็กนักเรียนที่รักกีฬาปิงปองของโรงเรียนอำนาจเจริญ บางคนได้ความเห็นในเรื่องของกีฬาปิงปองไว้ดังนี้ครับ 

"สวัสดีค่ะ แป้ง ปิยมาภรณ์ ค่ะ พอโรงเรียนจะมีชมรมแบบจริงจังก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ  ต้องขอขอบพระคุณโค้ชดอนและทางสมาคมที่ช่วยสนับสนุนกีฬาปิงปองของโรงเรียนอำนาจเจริญนะคะ สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีเลยค่ะ" (ปิยมาภรณ์   กีกอง) 

"สวัสดี​ครับรู้สึกดีมากเลยครับโค้ชสอนดีมาก ถึงแม้ว่าวันนี้ยังทำไม่ได้แต่จะพัฒนา​ให้ตัวเองเก่งมากว่านี้ ตื่นเต้นมากขอบคุณ​โค้ชด้วยน่ะครับที่สนับสนุนกีฬาเทเบิลเทนิสของโรงเรียนอำนาจเจริญ​ครับ" (นาย​ ชวินบุตร​ คำสา​ ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​4/14) 

"สวัสดีครับ ผมดีใจมากที่จะได้มีโรงยิมไว้ช้อมปิงปอง เเละจะได้เจอโค้ชที่มีฝีมือเเละครูผู้ฝึกสอนที่เก่งผมเป็นหนึ่งคนที่ชอบเล่นมากเเต่ขาดทักษะ ผมจะใช้โอกาสในการ
ช้อมเเละฝึกฝนในโรงยิมเเห่งนี้ให้มากขึ้น จนยกระดับตัวเองขึ้นเรื่อยๆให้เท่าเพื่อนเร็วๆครับ" (นายธราดล ทานุมาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4)

"ดีใจมากเลยค่ะที่โรงเรียนอำนาจเจริญจะมีห้องกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้มีสถานที่เล่นดีๆ และอุปกรณ์ดีๆ ได้ให้พวกเราได้ฝึกซ้อม ได้ออกกำลังกายกัน ต้องขอบคุณโค้ชและคุณครูทุกคนที่สนับสนุนให้มีที่ซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับพวกเราค่ะ" (นางสาวอรปรียา สุขาเวช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4) 

"สวัสดีครับ ดีใจมากที่ได้มีห้องซ้อมปิงปองมาซ้อมเพื่อได้พัฒนาตนเองให้เก่งขึันขอขอบคุณ ผ.อ.นิยม ครู และ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนกีฬาที่ผมชอบนะครับ" (นายศุภกฤต ทัศบุตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1) 

ในระยะเวลาอันใกล้นี้สิ่งที่เราคอยกำลังจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนอำนาจเจริญ ด้วยความพยายามต่อสู้ของบุคคลสำคัญทุกท่านรวมไปถึงตัวเด็กนักเรียนที่รักกีฬาปิงปองด้วย บันทึกในวันนี้ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคุณค่าแห่งการเดินทางกว่าจะถึงความสำเร็จนั้นเป็นมาอย่างไรครับ 

#ชอบวิธีการกีฬาแบบฝึกให้คิด
#ในอนาคตจะได้เห็นภาพเด็กๆมาตีปิงปองเต็มห้องแน่นอน
#ที่คิดไว้ตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้ว
#ตื่นเต้นดีใจหัวใจเต้นรัวๆ  

ครูพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนอำนาจเจริญ 

20201222_170054.heic
1608700963102.jpg
YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png