1607081285922.jpg
"จากเลขาฯ..ถึงนายก" 

นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคนใหม่  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสโมสรสมาชิกและได้รับการโหวตเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 หลังจากที่ทำงานคลุกคลีกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี 

ณัฐวุฒิ เรืองเวส(ตูน) เริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักกีฬาปิงปองตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ในสไตล์มือรับด้วยลูกตัดไกลโต๊ะ(Chopper) โดยมีนักปิงปองญี่ปุ่นที่เป็นมือรับระดับโลก Norio Takashima เป็นไอดอล เริ่มด้วยการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ต่อจากนั้นก็เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากการเข้าแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมือ่ตอนปี1 และเข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทั้งในประเภททั่วไปและจำกัดมือ ร่วมการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา และแน่นอนครับเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆที่จัดโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สำหรับในด้านการฝึกซ้อมอย่างจริงจังนั้นเข้าสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ฝึกฯขององค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือการกีฬาแห่งประเทศไทย) เริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกของศูนย์ฝึกและเข้าสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสของศูนย์ฝึก ถือว่าบรรจุเข้าเป็นพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่อายุยังน้อย ในขณะนั้นก็ได้เริ่มเข้าร่วมงานกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ในด้านของการเป็นผู้ตัดสินของสมาคม ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน จนกระทั่งถึงการเป็นผู้ชี้ขาดในการแข่งขัน ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึง การทำหน้าที่ในระดับนานาชาติ สำหรับในสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ก็เริ่มที่จะเข้าสู่การเป็นกรรมการบริหารสมาคม การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการต่างๆ และก้าวขึ้นสู่การเป็นเลขาธิการก่อนที่จะรับตำแหน่งอุปนายก รวมไปถึงดำรงตำแหน่งของกีฬาเทเบิลเทนนิสในองค์กรระดับนานาชาติ ดังนั้นถ้าพูดถึงประสบการณ์ในด้านของการทำงานสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยแล้วก็ถือได้ว่า คลุกคลีมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และรู้งานด้านต่างๆของสมาคมเป็นอย่างดี ความได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยจนกระทั่งอยู่ในระดับ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นั่นหมายถึงการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในระดับต่างๆก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเเชี่ยวชาญในด้านการทำงานเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จ ในเรื่องของยุทธศาสตร์การทำองค์กรกีฬา

1589291461788.jpg

สิ่งที่น่าสนใจและติดตาม แผนงานโครงการต่างๆ เมื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆของสมาคม เพื่อให้มีการพัฒนาด้านต่างๆเป็นรูปธรรมมากขึ้น สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ยังไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมของสมาคมฯ ก็น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้ ศูนย์กีฬาเทเบิลเทนนิสในภูมิภาคต่างๆที่จะเป็นสาขาของสมาคมฯ ก็น่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการที่จะทำให้กีฬาปิงปองเป็นที่นิยมไปจนกระทั่งประสบความสำเร็จในด้านของกีฬาปิงปองเพื่อมวลชน การทำให้กีฬาปิงปองสามารถประสบความสำเร็จในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในชั่วโมงพลศึกษา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความท้าทาย หลังจากที่มีการพยายามที่จะทำให้ประสบความสำเร็จด้วยรูปแบบของการอบรมผู้ฝึกสอน โดยความร่วมมือของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมในหลักสูตรของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือหลักสูตรในระดับนานาชาติของสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติ แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสำหรับกีฬาเทเบิลเทนนิสในโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตรชั่วโมงการเรียนพลศึกษา การจัดการแข่งขันในระดับต่างๆของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีเอกชนให้ความสนใจในการจัดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก การบริหารงานของนายกคนใหม่จะเป็นอย่างไร ผู้ประกอบธุรกิจทั้งกีฬาเทเบิลเทนนิสและธุรกิจ อย่างอื่น จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นที่นิยมมากขึ้นและนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เล่นเพื่อความชนะเลิศ จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีใดเป็นเรื่องที่น่าติดตาม 

การบริหารงานระดับองค์กรของชาติอย่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่นายกตูนคลุกคลีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของกีฬาเป็นเลิศ แนวทางต่างๆของการพัฒนานั้นคงจะถูกนำมาบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ยุทธศาสตร์ต่างๆและความรู้ในเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีอยู่ครบถ้วน ถือเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ในด้านการบริหารงานสมาคมในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยของนายกตูน ณัฐวุฒิ เรืองเวส ครับ

ดอน มุตตางาม

line_33809977217278.jpg
YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png