1618382899252.jpg
"การบริหารจัดการกีฬา"

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (covid19)   เกิดความแรงขึ้นอีกระลอกหนึ่ง ทำให้การจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่เพิ่งจะปรับ ปฏิทินของการจัดการแข่งขันและกิจกรรมอื่นๆ ก็ไม่สามารถที่จะจัดขึ้นได้ เช่นเดียวกับกีฬาและกิจกรรมชนิดอื่นที่จะต้องมีการรวมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้นการจัดกิจกรรมใดก็ตามจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล ที่มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค covid19 ในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ การแข่งขัน All Thailand circuit 2 และ Thailand Master circuit 1 รวมไปถึงการคัดเลือกตัวเยาวชนทีมชาติ ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมภายในเดือนนี้ ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่จะต้องมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการประชุมไปเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งมีทั้งการประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมของคณะกรรมการบริหารทั้งสมาคมฯ ในงานฝ่ายต่างๆที่นายกสมาคมฯได้แบ่งความรับผิดชอบ ก็ยังคงมีการดำเนินการอยู่ตามปกติด้วยการใช้วิธีการ พูดคุยทางโทรศัพท์ และประชุมกลุ่มย่อยในระบบออนไลน์

การเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่สำคัญระดับโลก อย่างเช่นโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียว ที่มีนักกีฬาไทยทั้งสองคนที่จะร่วมการแข่งขัน "นายกตูน"ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายเทคนิคและโค้ชทีมชาติไทย ในการวางแผนการฝึกซ้อม สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่จะต้องเดินทางไปแข่งขัน นอกเหนือไปจากวิธีการฝึกซ้อม ยังต้องรวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรการป้องกันสำหรับการแพร่ระบาด covid19 ทั้งของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น นอกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ก็ยังมีกีฬาซีเกมส์ ที่เวียดนาม สมาคมฯก็จะต้องเตรียมพร้อมในกรณีที่มีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ รวมไปถึงรายการแข่งขันทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนของสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติ ในรายการเก็บคะแนนสะสมโลกที่จะถูกจัดขึ้นเมื่อสถานการณ์ในโลกเริ่มที่จะจัดการแข่งขันได้ สำหรับการแข่งขันกีฬาปิงปองภายในประเทศ ที่มีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ก็เป็นการรวมกลุ่มของคนเล่นกีฬาปิงปอง ที่มีการจัดการเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในสนามแข่งขันกันเอง ซึ่งแต่ละคนที่ไปร่วมการแข่งขันในแต่ละรายการก็ต้องระมัดระวังและมีการป้องกันตนเองให้ดีที่สุด

1618388957746.jpg

"นายกตูน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

1618383650711.jpg

"อาจารย์เจ" อภิทัย บำรุงพนิชถาวร รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

นอกเหนือจากงานด้านการจัดการแข่งขันที่ในระยะเวลานี้สมาคมไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันขึ้นได้ แต่ก็ยังมีงานอื่นที่จะต้องมีการดำเนินการต่อไป เช่นการร่วมงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่ อภิทัย บำรุงพณิชถาวร รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ประสานงานระหว่าง สถาบันฯกับสมาคมฯ จนเกิดความสำเร็จและมีการลงนามในการทำ MOU ร่วมกันโดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันฯ กับ นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมฯ และมีพยานลงนามของทั้งสองฝ่ายคือ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ นายดอน มุดตางาม เลขาธิการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อยู่ในข้อตกลง สำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆในกีฬาปิงปอง ให้มีมาตรฐานที่จะทำการกำหนดร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สำหรับบุคลากรกีฬาปิงปองด้านต่างๆ ทั้งในด้านของความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานและรายได้ที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่มีการทำบันทึกข้อตกลงในวันนั้นแล้ว นายกตูน ได้ให้ผมติดต่อประสานงานกับสถาบันฯ ในด้านของเทคนิคการจัดทำระดับบุคลากร ด้านต่างๆของกีฬาปิงปองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผมจึงได้นัดหมายกับท่านผอ.นพดล ปิยะตระภูมิ เพื่อจัดวางหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรด้านต่างๆของกีฬาปิงปอง ที่จะต้องคำนึงถึงระดับต่างๆ ของบุคลากรกีฬาปิงปองไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติ 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การลงนามในการทำ MOU ระหว่างสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกับทรูคอร์ปอเรชั่น คือเรื่องของหุ่นยนต์ปิงปอง ที่ใช้ชื่อว่า PONGBOT อุปกรณ์นี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Shanghai University of Sport และ SIASUN Robot & Automation Co. ซึ่งสามารถปรับความเร็วและการหมุนของลูกปิงปองตามระดับของผู้เล่น และปัจจุบันมีใช้อยู่ทั่วไปในการสอนและฝึกซ้อมกีฬาปิงปองภายในประเทศจีน สำหรับเรื่องราวความเกี่ยวข้องระหว่าง สมาคมมกับ True Corporation นั้นจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อ คุณอนุชา กอปรธรรมกิจ Executive Product Manager, 5G Service Innovation, True Corporation Public Co., Ltd. โทรมาหาผมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาปิงปองทั้งทางด้านเทคนิคและการตลาด ซึ่งหุ่นยนต์ปิงปองหรือที่เราชาวปิงปองคุ้นชินกับคำว่าเครื่องยิงลูกปิงปองนั้น มีการใช้ในประเทศไทยประมาณ 40 ปีแล้ว แต่ว่า PONGBOT เป็นหุ่นยนต์ปิงปอง ยุคใหม่ที่ต้องใช้ศักยภาพของดิจิตอลในยุค 5G ในการควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ผมมองเห็นว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้เล่นปิงปองทุกระดับ หากว่าสมาคมได้มีการทำโครงการร่วมกันกับทรูคอร์ปอเรชั่น ก็จะเกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศในการ ได้เรียนรู้การทำความเข้าใจกับการเล่นกีฬาปิงปอง ได้ง่ายและน่าสนใจกว่าเดิม ด้วยการพัฒนาด้านเทคนิค จากสมาคมฯร่วมกับการเข้าถึงคนไทยทุกคน โดยศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของทรูคอร์ปอเรชั่น ผมจึงได้หารือกับนายกตูนให้โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายกีฬาปิงปองเพื่อมวลชน สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คุณปกรณ์ ชื่นเชาว์ไว เป็นผู้ประสานงานกับคุณอนุชาและทีมงาน ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสทดลองร่วมที่จะเล่นกับ PONGBOT ได้ด้วยการติดต่อกับคุณปกรณ์ที่ Line id : @pingponginter. 

SmartSelect_20210414-151907_LINE.jpg

คุณอนุชา กอปรธรรมกิจ Executive Product Manager, 5G Service Innovation, True Corporation Public Co., Ltd.

1618389562942.jpg

คุณปกรณ์ ชื่นเชาว์ไว กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ประสานงานโครงการ PONGBOT 

1618389557396.jpg

ดอน มุดตางาม ไปทดสอบการเล่นกับ PONGBOT ที่ true digital park

อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ นายกตูน กำลังประสานงานกับฝ่ายต่างๆ นั่นก็คือเรื่องของที่ TTAT Academy หลังจากที่เคยไปดูสถานที่ด้วยกันภายในอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อที่จะจัดทำสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง ทั้งด้านการฝึกเพื่อความเป็นเลิศและทางด้านของการเรียนรู้ การพัฒนากีฬาปิงปองสำหรับกลุ่มบุคคลต่างๆ และเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับ นักกีฬาปิงปองที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทย จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาเพราะว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีสถานศึกษาในสังกัด ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ประเด็นสำคัญคือผู้บริหาร สูงสุดของสถาบัน มีความรักและต้องการส่งเสริมนักกีฬาของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติทั้งความสำเร็จในด้านกีฬาและด้านการศึกษาครับ 

ดอน มุดตางาม

YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png