"คุณค่าของชีวิต"

การประชุมกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2560 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เวลา 15.00 น ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําแหง กรุงเทพมหานคร มีความพิเศษแตกต่างจากการประชุมสมาคมฯในอดีตที่ผ่านมา ด้วยการเชิญบุคคลจากฝ่ายต่างๆในวงการกีฬาปิงปองของประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการบริหารงานพัฒนากีฬาปิงปองของสมาคมฯ และเป็นการระดมความคิดเห็นในด้านต่างๆ จากทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้หลังจากที่"นายกตูน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสมาคมหลังจากที่ได้มีการเลือกนายกคนใหม่ แล้วก็มีแนวความคิดที่จะเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาปิงปองของประเทศไทย ทั้งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้บริหารสโมสร ชมรมต่างๆ ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน นักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจกีฬาปิงปอง ผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนต่างๆของวงการปิงปอง เป็นต้น 

ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในวงการกีฬาปิงปองจะได้มีโอกาสซักถามและนำเสนอความคิดเห็นของตนเองต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ สาธารณะชนผ่านการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง TTAT Thailand เพจเฟสบุ๊คของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นเรื่องปกติในสังคมทั่วไปที่จะมีความคิดเห็นจากผู้คนที่อยู่ร่วมในสังคมนั้น และอาจจะเป็นข้อสงสัยที่ติดค้างอยู่ในใจว่าทำไมสิ่งที่คิดนั้นจึงไม่เกิดขึ้น การเข้าร่วมสัมมนาจะทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ว่าสิ่งที่คิดนั้นสามารถทำได้หรือไม่และถ้าทำได้จะมีวิธีการทำอย่างไร เงื่อนไขในการทำหรืออุปสรรคที่มีอยู่ จะสามารถ เสนอความคิดเห็นและลงมือทำร่วมกันได้อย่างไร 

การเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการเปิดมุมมองในด้านอื่นนอกเหนือจากที่แต่ละคนเคยคิด เพราะการคิดคนเดียวหรือการพูดคุยกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้อง อาจจะไม่ได้รับคำตอบที่แท้จริง และไม่รู้ถึงเหตุผลในการที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ แต่ในทำนองกลับกันความคิดเห็นจากแต่ละคน ก็อาจจะสามารถนำมาใช้แก้ไขอุปสรรคที่มีอยู่ในงานที่มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ในด้านเป้าหมายของการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทุกคนก็อยากเห็นนักปิงปองทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ประเด็นก็อยู่ที่ว่านักปิงปองที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนั้น มีเทคนิคการเล่นที่สมบูรณ์พร้อมแล้วที่จะรับการฝึกด้านกลยุทธ์การเล่น และตกแต่งให้เกิดความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสำหรับที่จะใช้แข่งขันในระดับนานาชาติหรือไม่ การมีเทคนิคการเล่นที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานระดับนานาชาตินั้นเป็นอย่างไร คือสิ่งที่ผู้ฝึกสอน นักกีฬาในระดับชมรมระดับสโมสร หรือผู้ฝึกสอนส่วนตัว ที่ฝึกนักปิงปองเพื่อความเป็นเลิศจะต้องมีความเข้าใจตรงกัน สำหรับการที่จะทำให้นักกีฬาคนนั้นสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เล่นและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้ ในช่วงอายุที่สามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้เล่นในระดับนานาชาติหรือนักปิงปองอาชีพ และเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักปิงปองทีมชาติแล้ว ก็จะต้องมีกลุ่มผู้ฝึกสอนนักปิงปองทีมชาติ ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะมองเห็น ศักยภาพที่แท้จริงของนักปิงปองแต่ละคน และมีความรู้ที่จะสามารถทำให้นักปิงปองคนนั้น
แสดงศักยภาพที่สูงสุดในแต่ละช่วงเวลาได้ คุณสมบัติที่สำคัญนั่นก็คือความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในระบบการทำงานเป็นทีมของการวางแผนการฝึกซ้อม ในด้านต่างๆเช่น เทคนิคการเล่นบนโต๊ะ สมรรถภาพร่างกาย สภาวะจิตใจ การสร้างสรรค์ยุทธวิธีรูปแบบใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการที่นักปิงปองคนหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติได้นั้น จะต้องมีกระบวนการสร้างอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้นหัดเล่น ในช่วงอายุวัยที่สามารถพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้ โครงการนักปิงปองพันธุ์จิ๋ว ที่จะมีการทดสอบหรือวัดผลด้วย Basic skills challenge ที่นายกตูนได้กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งของสมาคมฯ เพื่อปูพื้นฐานเด็กไทยในการเล่นกีฬาปิงปอง ก็จะเป็นโครงการหนึ่งในการสร้างมาตรฐานของการเล่นกีฬาปิงปองในประเทศไทย ซึ่งจะเกี่ยวข้องไปกับการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาปิงปองเพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีมาตรฐานจำนวนมากขึ้น 

สำหรับงานด้านอื่นๆที่สมาคมมีแนวทางในการพัฒนาอย่างเช่นการจัดการแข่งขัน ก็จะต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติ โดยการบริหารจัดการของ WTT ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการแข่งขันออกเป็นระดับต่างๆ รวมไปถึงรุ่นอายุของเยาวชน ฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมฯก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรุ่นอายุ รวมไปถึงมีการบริหารจัดการในเรื่องของระดับการแข่งขันต่างๆที่สมาคมฯเป็นผู้จัดการแข่งขันเอง และรายการแข่งขัน ของหน่วยงานต่างๆ เอกชนหรือผู้จัดฯที่ขอให้สมาคมฯรับรองการแข่งขัน 

 

งานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ของกีฬาปิงปองผ่านสื่อมวลชนด้านต่างๆ ด้วยการร่วมกับหน่วยงานด้านการผลิตสื่อทั้งภาครัฐและเอกชน ก็มีความคืบหน้าในด้านการเจรจาและวางแผนงาน เพื่อที่จะดำเนินการให้มีการแพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิม โดยจะต้องเข้าถึงคนทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ภายในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คนทุกประเทศ ได้รู้ว่ากีฬาปิงปองในประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง สมกับเป็นยุคที่ไร้พรมแดนในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก นั่นหมายถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาปิงปองในประเทศไทยจากทุกพื้นที่ จะได้รับการเผยแพร่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงทุกคน 

เป็นที่รู้กันดีว่ากีฬาปิงปองนั้น ไม่ใช่เล่นเพื่อความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว ที่บอกกันว่ากีฬาปิงปองนั้นเหมาะสำหรับทุกคน เป็นกิจกรรมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย เป็นกีฬาที่ฝึกเพื่อการพัฒนาสมองได้ดี ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้ที่เป็นออทิสติกก็ใช้ในการพัฒนา เป็นกีฬาที่ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ความโดดเด่นของกีฬาปิงปองก็คือเป็นกีฬาที่พัฒนาการทำงานของ ระบบประสาทในด้านความสัมพันธ์ของมือและสายตา กีฬาปิงปองสามารถเล่นได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม เป็นกีฬาที่ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ตั้งแต่ระดับสังคมครอบครัวไปจนกระทั่งถึงสังคมโลก ที่เราเห็นการใช้กีฬาปิงปองเป็นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สร้างมิตรภาพระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกมาแล้ว ดังนั้นกิจกรรมต่างๆของกีฬาปิงปองที่มีข้อดีอยู่มากมาย และเหมาะสมที่จะนำไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ จึงเกิดขึ้นใน "ฝ่ายกีฬาปิงปองเพื่อมวลชนของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย" ในรูปแบบของ community School เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมทั่วประเทศ 

ผมคิดว่า "Value of life" คุณค่าของชีวิตคนทุกคนคือการมีความรักความปรารถนาดีในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสังคมที่เราอยู่นั้นให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม เพียงแค่ได้มีโอกาสมาพูดคุยทำความเข้าใจและลงมือทำร่วมกัน สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ และครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดการสัมมนา ให้ทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เพื่อการพัฒนากีฬาปิงปองของประเทศไทยเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาปิงปองด้วยการรับฟังนโยบายและแสดงความคิดเห็นของท่านผ่านเพจเฟสบุ๊ค TTAT Thailand วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 15.00 น. แล้วพบกันครับ 

ดอน มุดตางาม

© สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563