images.jpeg-3.jpg
"เรียนและเล่น เป็นผลต่อชีวิต" 

การศึกษากับการเล่นกีฬาเป็นของที่มีควบคู่กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การทำระบบการศึกษาให้เหมาะสำหรับนักกีฬา แต่ละประเทศนั้นมีการวางโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นให้ความสำคัญและวางว่ากีฬามีความสำคัญต่อแผนการพัฒนาประเทศมากน้อยแค่ไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวิธีปฏิบัติที่มีผลสำเร็จออกมาย่อมมีค่ามากกว่าตัวหนังสือที่ถูกบันทึกไว้ว่านี่คือแผน 

ปัจจุบันนี้การที่ผู้ปกครองให้บุตรหลาน เข้าเรียนในสถานศึกษานอกระบบ รวมไปถึงการศึกษานอกโรงเรียน และระบบการศึกษาออนไลน์ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักกีฬา ด้วยความคิดความเข้าใจที่ว่า ถ้าหากไม่ต้องเข้าศึกษาในระบบซึ่งจะต้องไปสถานศึกษาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็น กว่าจะได้ทำการฝึกซ้อมในกีฬาที่ต้องการอย่างเต็มที่นั้นก็เหลือเวลาเพียงแค่ช่วงเย็นหรือแม้กระทั่งกลายเป็นช่วงค่ำของทุกวัน คงจะมีเฉพาะช่วงเวลาวันหยุดประจำสัปดาห์นั่นก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่จะได้ทำการฝึกซ้อมมากขึ้นแต่ก็ยังคงถูก เวลาของการไปเรียนเสริมหรือที่เราเรียกว่าเรียนพิเศษ เรียนกวดวิชา เข้ามาแบ่งเวลาของการฝึกซ้อมกีฬาที่นักกีฬาเหล่านี้มุ่งมั่น เพื่อการที่จะเป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขันด้านความเป็นเลิศ ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเยาวชนทีมชาติ เป็นทีมชาติรุ่นใหญ่ หรือแม้กระทั่งไปเล่นในลีกอาชีพตามประเทศต่างๆ ทางเลือกในการศึกษานั้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองได้ร่วมกันพิจารณา ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว 

images.jpeg-4-2.jpg

สิ่งที่น่าคิดก็คือความเชื่อในด้านนี้ของตัวผู้ฝึกสอน มีผลอย่างไรต่อตัวนักกีฬาและผู้ปกครอง ในการตัดสินใจที่จะให้บุตรหลานนั้นออกจากระบบของการศึกษาภาคปกติ หรือแม้กระทั่งไปเลือกในระบบการศึกษาทางเลือกที่มีอยู่ ในแต่ละครอบครัวนั้นย่อมจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันตามฐานะของครอบครัวหรือแม้กระทั่งไปถึงกิจการต่างๆ และในอีกหลายครอบครัวที่ต้องการที่จะให้บุตรหลานมีอาชีพในอนาคตตามที่คาดหวัง แต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะฝืนความตั้งใจของบุตรหลานตนเองที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตนักกีฬา และในบางครั้งความต้องการของผู้ปกครองเองที่อยากให้บุตรหลานของตนเองนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตนักกีฬาจนกระทั่งลืมไปว่า หลังจากการเป็นนักกีฬาซึ่งอาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือแม้กระทั่งเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพในประเทศต่างๆ มีความมั่นคงใน อาชีพนักกีฬาเพียงใด การให้คำแนะนำและการตัดสินใจของผู้ปกครองที่มีร่วมกับผู้ฝึกสอน อาจจะลืมคิดไปว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักกีฬาในอนาคตนั้น เกิดจากการตัดสินใจในวันที่เริ่มต้นฝึกเพื่อเป็นนักกีฬา หรือเริ่มที่จะประสบความสำเร็จในช่วงเยาวชน และผลที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นคือชีวิตของบุตรหลานตนเอง ชีวิตของลูกศิษย์ตนเอง ที่อาจจะประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ หรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ แต่การที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ในด้านการประกอบอาชีพเลี้ยงตน การใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมและประสบความสำเร็จ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองควรจะคำนึงถึงอย่างรอบคอบ 

ผู้ฝึกสอนที่ให้ความรู้ ด้วยการทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแต่ละหัวข้อที่เรียน การเล่นปิงปองด้วยความเข้าใจ ในแต่ละรูปแบบที่ทำการฝึกซ้อม ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้กีฬาปิงปอง ในขณะนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนควรจะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความเข้าใจในด้านอื่นครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกทักษะการเล่นกีฬาปิงปอง นอกจากนั้นยังสามารถที่จะทำให้ ผู้เรียนมีความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวผู้เรียน ในด้านของความคิด ความเข้าใจ ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปกติแล้วก็จะมีอยู่ในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นในระบบการศึกษาหรือนอกระบบก็ตาม ถ้าสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นในการฝึกกีฬาปิงปองได้ ก็จะเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬาที่ฝึกซ้อมทุกครั้ง ในด้านของภาษาต่างๆที่สามารถเรียนควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศาสตร์ ศาสนา ดนตรี หรือแม้กระทั่งวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่นอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในวัยต่างๆ ศาสตร์และศิลป์ของวิชาต่างๆนี้ ผู้ฝึกสอนสามารถนำมาผสมผสานเข้ากับการสอนกีฬาปิงปองประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักกีฬาในการใช้ชีวิตประจำวัน และส่งผลไปถึงการเรียนรู้ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะส่งผลกับตัวของผู้เรียนเองในอนาคต

1609930673442.jpg

การศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบ มักจะมีรูปแบบของการศึกษาที่วางไว้ แต่ถ้าหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนได้รับคำแนะนำให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเรียนรู้ ก็จะสามารถนำสิ่งเหล่านั้น มาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสำหรับตนเองในทุกๆด้านได้ ยกตัวอย่างเช่นการฝึกกีฬาปิงปอง ในด้านของทฤษฎีการตีลูกแต่ละแบบ ก็จะมีวิธีการที่แนะนำอยู่เป็นพื้นฐาน หลักวิธีของการตอบโต้เวลาที่จะต้องเล่นกับคู่ต่อสู้ ก็มีทฤษฎีของการเล่นที่บอกไว้อย่างชัดเจน แต่เราจะเห็นได้ว่าในทฤษฎีดังกล่าวนั้นได้มีการพัฒนามีการประยุกต์ใช้โดยผู้ฝึกสอนในระดับของกลุ่มประเทศชั้นนำในกีฬาปิงปอง นั่นแสดงให้เห็นว่าการเข้าใจถึงแก่นแท้ของกีฬาชนิดนี้ สามารถที่จะคิดค้นรูปแบบการเล่นหรือแม้กระทั่งพัฒนา ทฤษฎีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการออกแบบวิธีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ การคิดค้นท่าทางและวิธีการตีที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นในแต่ละยุคสมัย จะเห็นได้ว่าลูกหมุนก็ยังคงอยู่ในหลักทฤษฎีที่มีอยู่เช่นเดิม แต่ท่าทางของการเล่นนั้นเปลี่ยนไป การปรับจังหวะการเล่นช้าหรือเร็ว ด้วยการขยับส่วนต่างๆของร่างกายที่เปลี่ยนไป การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในด้านของการออกแรง สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการที่เข้าใจถึงแก่นแท้ของกีฬาปิงปอง และสามารถที่จะคิดค้นยุทธวิธีการเล่นเพื่อให้ได้เปรียบและเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ 

การค้นพบทฤษฎีใหม่ เกิดขึ้นจากการใช้จินตนาการ มาคิดค้นประยุกต์ทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ และทำการทดลองว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร ในการเอาชนะคู่แข่งขันที่มีรูปแบบการเล่นในปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งคิดค้นเพื่อเป็นอาวุธชนิดใหม่สำหรับนักกีฬาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่มีเทคนิคการเล่นบนโต๊ะผสมผสานกับวิวัฒนาการทางด้านอุปกรณ์ ดังนั้นกระบวนการคิดจำเป็นจะต้องผสมผสานระหว่าง ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ก็คือไม้และยางปิงปองกับทักษะของนักกีฬา ที่จะสามารถใช้อุปกรณ์ชนิดนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในวงการปิงปองโลก นั่นคือจีนและญี่ปุ่นมีการผลิตอุปกรณ์เพื่อนักกีฬาของตนเอง ก่อนที่จะส่งไปขายทั่วโลกและได้รับความนิยมที่เกิดขึ้นจากความสำเร็จของนักกีฬาประเทศตนเอง อุตสาหกรรมธุรกิจการค้าจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่การผลิตเท่านั้น แต่มาจากความรู้ความเข้าใจและการวางแผนในด้านยุทธศาสตร์กีฬาอันยอดเยี่ยมของมหาอำนาจกีฬาปิงปองโลก 

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ รวมไปถึงการเรียนรู้จากกีฬาปิงปอง สิ่งที่ควรจะได้จากการศึกษาก็คือการเข้าใจถึงแก่นแท้ของแต่ละเรื่อง แต่ละวิชาของการศึกษาสิ่งนั้น จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับผู้เรียนครับ 

ดอน มุดตางาม

YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png