1608904863196.jpg
"พันธมิตรเพื่อพันธกิจ" 

คอลัมน์เซียนลูกเด้งฉบับวันสุดท้ายของปี 2563 ในสภาวะการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของ"โควิด19" ที่เกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์โรคระบาดนี้มีผลกระทบอย่างมากสำหรับวงการกีฬาทุกชนิดทั่วโลก 

การเล่นกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาปิงปองในทุกระดับ ที่จำเป็นจะต้องจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปตามระบบของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่รัฐบาลกำหนด สำหรับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาการจัดการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมฯ และ การรับรองการจัดการแข่งขันที่จัดโดยภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งและระเบียบวิธีปฏิบัติที่รัฐบาลกำหนด การกำหนดแผนงานในด้านของการจัดการแข่งขันประจำปี เป็นเรื่องที่มีการวางแผนล่วงหน้าตามปกติของฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมฯ ที่ผ่านมาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในบางครั้งบางช่วงเวลา บางรายการ ตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นในกรณีที่จำเป็น แต่สำหรับในสถานการณ์เช่นนี้ การเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งยกเลิกนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเป็นที่เข้าใจของทุกคน แม้กระทั่งการจัดการแข่งขันกีฬาปิงปองชิงแชมป์โลกโดยสหพันธ์กีฬาเทเบิลเทนนิสนานาชาติก็ยังถูกยกเลิกสำหรับปีนี้ 

 

20201225_154835.jpg

คณะกรรมการชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส สโมสรราชพฤกษ์ ให้การต้อนรับ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และหารือการทำกิจกรรมร่วมกัน

ในการทำงานของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย นอกเหนือจากการเตรียมการจัดการแข่งขันในรอบปีแล้ว ยังมีแผนงานด้านอื่นๆที่จะต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้เช่นเดียวกัน การเตรียมงานของ ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมฯคนใหม่ จากที่เคยทำงานอยู่เบื้องหลังตอนนี้ต้องมาเป็นผู้นำอย่างเต็มตัว กับความท้าทายว่าเมื่อเป็นคนที่รอบรู้ทุกด้านของวงการกีฬา จะสามารถทำให้กีฬาปิงปองมีความโดดเด่นมากกว่าในยุคที่ผ่านมาได้อย่างไร การพบปะพูดคุยกับบุคคลกลุ่มต่างๆในวงการกีฬาปิงปอง รวมไปถึงการขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬา เพื่อเตรียมตัววางแผนจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ในการที่จะทำให้กีฬาปิงปองของประเทศไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากสำหรับการที่จะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือผลงานของนักปิงปองทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ การเตรียมการสำหรับนักปิงปองทีมชาติไทยในชุดปัจจุบัน ที่จะต้องวางรูปแบบของการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับกีฬาปิงปองซึ่งเป็นกีฬาประเภทบุคคล แล้วอยู่ในยุคสมัยที่นักปิงปองทีมชาติของไทยนั้นสามารถที่จะไปเล่นลีกอาชีพในประเทศต่างๆ ได้จำนวนหลายคน ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาฝีมือของนักปิงปองแต่ละคน ที่สามารถไปเล่นกับนักปิงปองในระดับโลกตามลีกอาชีพต่างๆ ถือว่าเป็นข้อดีประการหนึ่งของกีฬาประเภทบุคคล ที่สามารถทำการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาตนเองได้โดยที่เน้นไปที่แต่ละคน แม้กระทั่งในการฝึกซ้อมประเภทคู่ ก็สามารถทำได้ด้วยนักกีฬาสองคนที่เล่นในแต่ละประเภทคู่นั้น ทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมฯ สามารถที่จะจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กับนักปิงปองทีมชาติแต่ละคนได้ ถึงแม้ว่าจะแยกกันไปเล่นและฝึกซ้อมตามสถานที่ต่างๆ เพราะนอกเหนือจากผลงานที่ทำได้ในคะแนนสะสมโลก ที่จะมีการเคลื่อนไหวตามรายการแข่งขันที่นักปิงปองแต่ละคนไปเล่นในรายการต่างๆแล้ว นักปิงปองทีมชาติไทยทุกคนจะต้อง ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามระบบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในระยะเวลาต่างๆตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด

1609143176830.jpeg

ดอน มุดตางาม เลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงานอีกด้านหนึ่งที่พยายามจัดเตรียมโครงการและวางรูปแบบเพื่อให้ประสบความสำเร็จ นั่นก็คือการเพิ่มประชากรคนเล่นกีฬาปิงปอง ในฝ่ายกีฬาปิงปองเพื่อมวลชน มีการระดมความคิดและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับการให้มีกีฬาปิงปองอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เป้าหมายสำคัญก็คือเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสในชั่วโมงพลศึกษา การให้ความรู้กับครูผู้สอนเพื่อที่จะสามารถแนะนำวิธีการเล่นปิงปองอย่างถูกวิธีในช่วงระยะเวลา 1 เทอม และมีกิจกรรมของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ รองรับสำหรับเด็กนักเรียนและครูที่ได้เรียนรู้การเล่นกีฬาปิงปองเบื้องต้นได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ในกิจกรรมต่างๆที่ฝ่ายกีฬาปิงปองเพื่อมวลชนได้จัดทำขึ้น ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพของครูผู้สอนกีฬาปิงปองในโครงการ จะเป็นแรงจูงใจให้กับครูผู้สอนได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันกับสมาคมฯ รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้มีความทันสมัยในเรื่องของระบบดิจิทัล ที่จะนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เรียนรู้การเล่นกีฬาปิงปองได้ง่ายขึ้นและมีความสนุกสนาน ในเบื้องต้นนี้ผมได้มีการพูดคุยกับ ภาคเอกชน และภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะพัฒนาร่วมกัน กับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เด็กที่หัดเล่นปิงปองใหม่ๆเกิดความสนุกสนาน และเรียนรู้การเล่นปิงปองได้ง่ายขึ้น ประการสำคัญจะเป็นเครื่องมือช่วยครูมือใหม่ที่หัดสอนปิงปองได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดผู้เล่นหน้าใหม่ที่เริ่มหัดเล่นตั้งแต่อายุยังน้อย นั่นหมายถึงว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการจะต่อยอดไปเป็นนักปิงปองเพื่อการแข่งขันในอนาคต และเมื่อมีมาตรฐานในการพัฒนาที่สูงขึ้น เราก็จะมีนักปิงปองทีมชาติไทยในอนาคตที่มีพัฒนาการในระดับที่สูงมากขึ้นกว่าปัจจุบัน ด้วยตัวเลือกของผู้เล่นมาตรฐานที่มีจำนวนมาก หลังจากที่โครงการนี้แพร่หลายไป ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สมาคมก็มีโครงการที่จะคัดเลือกนักปิงปองที่มีความสามารถสูงในแต่ละรุ่นอายุจากภูมิภาคต่างๆ เข้ามาสู่โครงการที่สมาคมฯเตรียมที่จะสร้างนักปิงปองที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทั้งตัวนักปิงปองและทีมต้นสังกัด ในการพัฒนานักกีฬาด้วยระบบทางการฝึกซ้อมและการศึกษา ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักปิงปองเยาวชนสามารถที่จะทำการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษา ที่จัดทำระบบการศึกษาให้กับนักปิงปองโครงการนี้โดยเฉพาะ 

1609229962897.jpg

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาเทเบิลเทนนิส

การจัดกิจกรรมทดสอบความสามารถในการเป็นนักปิงปอง สมาคมฯก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆเพื่อการทดสอบทักษะการเล่นปิงปอง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักปิงปองเพื่อการแข่งขัน ซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในกิจกรรมประลองทักษะพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นกีฬาปิงปองได้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันปิงปองระดับมาตรฐานในระบบ 11 คะแนนอย่างเต็มตัว รวมไปถึงการจัดการแข่งขันในรูปแบบของกีฬาปิงปองเพื่อมวลชนด้วยระบบการแข่งขัน Fairplay ที่สามารถจัดการแข่งขันได้ง่ายทั่วทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นการจัดการแข่งขันในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครซึ่งมี 50 เขต ก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมนี้ได้ในแต่ละเขตและคัดเลือกเข้ามาเพื่อแข่งขันในรอบรวมเขตของกรุงเทพมหานคร 

การวางแผนงานเพิ่มประชากรกีฬาปิงปองในประเทศไทย และการวางแผนงานให้กับนักปิงปองทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นตัวอย่างแผนงานของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่ยังมีงานอีกหลายด้านในการเตรียมสำหรับการทำงานใน 4 ปีข้างหน้าของนายกสมาคมฯคนใหม่ครับ 

ดอน มุดตางาม

YINHE 4.png
SAT.png
Nsdf.png
SET.png
M Electrolyte(1).png