top of page
50425670951_76f6af0fab_o.jpg

BRU Table tennis Club Open ครั้งที่ 1

วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2563

ณ ชั้น 3 อาคารราชภัฏคอมเพลค มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพการแข่งขัน
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
หมดเขตสมัคร 25 ตุลคม 2563  เวลา  23.59 น.
สนามแข่งขัน
bottom of page